ป้ายคำ: sharer

  • สำรวจชี้ “ชื่อคนแชร์” ทำให้ content น่าสนใจกว่า “ชื่อ publisher”

    by | March 31, 2017

    ก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงความรู้สึก ว่าหลาย content มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นผู้แชร์ ล่าสุดความรู้สึกนี้ได้รับการยืนยันแล้ว เพราะการสำรวจชี้ว่าชื่อผู้แชร์หรือ sharer นั้นส่งแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านมองว่า content มีความน่าสนใจ เรียกว่ามีอิทธิพลมากกว่าชื่อต้นฉบับผู้เผยแพร่หรือ publisher เสียอีก