ป้ายคำ: showcase

  • Google เพิ่มวิดีโอให้ Showcase Shopping เตรียมพร้อมรับเทศกาลช็อปปลายปี

    by | September 15, 2018

    Google  Showcase Shopping ads เป็นโฆษณาบน Google ที่เจ้าของเว็บไซต์สามารถแสดงภาพให้ผู้ชมคลิกซื้อสินค้าได้ทันทีจากโฆษณา ล่าสุด Google เพิ่มการนำเสนอรูปแบบใหม่นั่นคือวิดีโอ ทำให้วันนี้โฆษณา Shopping Showcase สามารถเข้าถึงผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ดีขึ้น ถือเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนที่เทศกาลวันหยุดปลายปีที่กำลังจะมาถึง

  • ตามไปดู Advertising Workshop Showcase ของนิเทศฯ อัสสัมชัญในธีม AD of Thrones

    by | May 29, 2017

    อีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับการจัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า  Advertising Workshop Showcase 2016: AD of Thrones โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง