ป้ายคำ: Smart parking

  • เลาะรั้วจุฬาฯ พาชม “Smart Parking” ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT

    by | February 7, 2017

    จากที่อุบกันมาสองวัน ก็มาเฉลยแล้วว่า พื้นที่ที่ AIS จะมีการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยี NB-IoT (NarrowBand IoT) ในรูปแบบ Smart Parking ก็คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภายใต้ความร่วมมือกับ Huawei นั่นเอง ซึ่ง AIS ยังถือเป็นหนึ่งใน Vision ของบริษัทที่ต้องรองรับการเติบโตของตลาด IoT ในปี 2017 ด้วย