ป้ายคำ: social media course

  • [short news] คอร์สที่ช่วยสอนนักการตลาดใช้โซเชียลให้ครบภายในวันเดียว

    by | June 4, 2018

    สมาคมการตลาดฯ  ขอเชิญ SMEs และนักการตลาด  เข้าร่วมสัมมนา Practical Digital Marketing for SMEs  คอร์สเดียวที่รวมเอาทุก Platform ดังของโลกดิจิทัลมาสอนให้คุณใช้เป็นใน  1 วัน พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตรง ในการใช้งาน  Google , Youtube , Facebook และ Line มาสอนเทคนิคและ Case ต่างๆ  สำหรับ SMEs ให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ในวันที่ 13  มิถุนายน  2561  นี้  ณ  โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์  เทอมินอล21