ป้ายคำ: Software-enable

  • เปิดรายได้ตลาดซอฟต์แวร์ (แบบไม่รวม LINE, Grab, Agoda) พบลดลง 4.63%

    by | August 7, 2017

    เปิดตัวเลขข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ชนิดไม่รวม Software-enable Service อย่าง Agoda, Ookbee, Netbay, Grab, Line Man พบมูลค่าอยู่ที่ 50,129 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ถึง 4.63% ด้าน DEPA ชง 3 มาตรการ ช่วยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างมาตรฐานไอเอสโอ และตั้งสถาบันไอโอที เชื่อสามารถกระตุ้นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังซบเซาในยุคการแข่งขันของเศรษฐกิจใหม่