ป้ายคำ: spectacle

  • แว่น Spectacle สิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้นักโฆษณามอง Snapchat เหนือกว่า Facebook?

    by | November 28, 2016

    Snapchat เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจสำหรับแวดวงโฆษณา ด้วยเทคโนโลยี Image Recognition บนแว่น Spectacle โดยเมื่อนำแว่นไปจับที่ภาพวัตถุใด ๆ ก็ตาม มันสามารถแสดงผล “ข้อมูล” ที่เกี่ยวข้องกับภาพวัตถุนั้น ๆ ออกมาได้ ซึ่งหลายฝ่ายที่เอาใจช่วย Snapchat จากการไล่ตามของ Facebook ต่างมองว่า คุณสมบัตินี้แหล่ะที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับ Snapchat ในด้านการโฆษณาอย่างแท้จริง