ป้ายคำ: style

  • Infographic: สไตล์ของแบรนด์ ต้องมีอะไรบ้าง?

    by | May 19, 2018

    branding style หรือสไตล์ของแบรนด์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้ แต่ branding style ที่ดีควรจะมีส่วนผสมหลากหลายจึงจะสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางการตลาด หนึ่งในส่วนผสมนั้นคือประวัติศาสตร์และพันธกิจของแบรนด์ที่จะช่วยสร้างความต่างให้แบรนด์ได้จริง

  • 3 การเปลี่ยนแปลงของสำนักข่าว AP ปีนี้ที่ PR มืออาชีพควรรู้

    by | June 27, 2016

    สำหรับพีอาร์นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่ต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์การใช้คำและภาษาที่ถูกระบุในทำเนียบ AP Stylebook ซึ่งรวมสไตล์การเขียนของสำนักข่าว AP นั้นถือเป็นบรรทัดฐานที่หลายคนนำมาใช้อ้างอิงเพื่อให้ข่าวชิ้นนั้นมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น มาปีนี้ AP Stylebook มีหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายข้อ ซึ่ง 3 ข้อต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องที่สื่อต่างชาติเลือกแล้วว่าเป็นสิ่งที่พีอาร์ควรรู้