ป้ายคำ: sucurity

  • สมาร์ทโฟนจะครองตลาด…แล้วความปลอดภัยล่ะ?

    by | April 12, 2011

    มีการคาดการณ์ตัวเลขจากทาง IDC ของประเทศออสเตรเลีย โดยประมาณการณ์ว่าในปี 2015 หรืออีกสี่ปีที่กำลังจะมาถึงนี้ 9 ใน 10 คน ของผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์จะใช้งานโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟน และก็มีความเป็นห่วงจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ด้วย