ป้ายคำ: supalai

  • ศุภาลัยเปิดผลสำรวจคนไทยยังใช้จ่ายดี แต่ไม่ได้มองเรื่องลงทุนของใหญ่มากนัก

    by | August 7, 2018

    เรื่องของพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในปี 2018 นั้น ทางศูนย์วิจัยศุภาลัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแต่ละช่วงวัยและรายได้จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คน โดยเก็บจากการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา พบว่าการจับจ่ายในช่วงระยะสั้น สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีการใช้จ่ายต่อเนื่องแต่ราคาต้องไม่สูงมากนัก ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงยังคงเน้นการซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าของใช้ภายในบ้าน