team Archives - thumbsup thumbsup

ป้ายคำ: team

  • เปิดภาพ “ออฟฟิศในฝัน” ในมุมมองของ Microsoft

    by | May 16, 2017

    Microsoft เผยผลการสำรวจ “Microsoft Asia Workplace 2020” พบ พนักงานออฟฟิศในประเทศไทยยังรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับสถานที่ทำงานแบบดิจิทัลเท่าที่ควร ขณะที่ 85% ของผู้ร่วมทำแบบสำรวจมองว่า พวกเขาเป็นพนักงานแบบเคลื่อนที่ ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 20% ทำงานอยู่นอกออฟฟิศ แต่มีเพียง 63% ที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ มีเพียง 46% ที่เห็นด้วยว่าผู้นำในองค์กรของตนมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกคน

  • 6 เคล็ดลับปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่

    by | December 18, 2014

    โดยทั่วไปแล้วมนุษย์เงินเดือนจะทำงานกันเป็นทีม น้อยมากที่จะเป็นวันแมนโชว์ การย้ายทีม หรือเจอเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆ เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยๆ บทความจาก Inc ชิ้นนี้จะทำให้การปรับตัวเข้ากับคนใหม่ๆ ทำได้ง่ายขึ้นค่ะ คิดว่านำไปใช้ได้กับทั้งทีมใหม่และที่ทำงานใหม่ 😀