ป้ายคำ: tecnology

  • Visa เปิดตัว “ถุงมือ-พิน-สติ๊กเกอร์” ให้จ่ายเงินด้วย NFC รับโอลิมปิกฤดูหนาว

    by | November 12, 2017

      จากที่มีการสำรวจโดย Visa ในหัวข้อ Sweaty Money เกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่รักการออกกำลังกายที่พบว่า 71 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามมักจะนำเครื่องมือที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ติดตัวไปด้วยขณะออกกำลังกายเสมอ ๆ เช่น 56% พกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 40% พกเงินสด 27% พกสมาร์ทโฟน และ 7% ใส่นาฬิกาอัจฉริยะที่รองรับการจ่ายเงินได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าการออกกำลังหลาย ๆ ประเภทนั้น ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราพกสิ่งของเหล่านี้ติดตัวได้ง่ายนัก