ป้ายคำ: Think like Zuck

  • หนังสือแนะนำ : คิดแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก (Think like Zuck)

    by | October 28, 2013

    ความสำเร็จของมาร์ก ซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นั้นมีมากขนาดไหน นาทีนี้คงไม่ต้องพูดถึง มีหนังสือหลายเล่มที่นำเรื่องราวของเขามาถ่ายทอด โดยส่วนใหญ่เป็นการเล่าประวัติที่ผ่านมาของเขาเสียมาก และพอเนื้อหาเยอะ ก็ทำให้จับประเด็นสำคัญๆ ได้ยาก ว่าอะไรคือหัวใจความสำเร็จ? แล้วเราจะดึงมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างไร?