ป้ายคำ: Ticket Monster

  • LivingSocial กลายเป็นผู้ถือหุ้นใน Groupon จากการขาย Ticket Monster

    by | November 9, 2013

    ในสมรภูมิของเว็บดีล (เว็บที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษภายใต้ข้อกำหนดเรื่องเวลาหรือจำนวนผู้ซื้อ) ทั้ง Groupon และ LivingSocial ต่างแข่งขันกันอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่แล้วในวันนี้ LivingSocial ที่เป็นหมายเลข 2 ของโลกกำลังจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน Groupon ซึ่งเป็นหลายเลข 1 เสียแล้ว