ป้ายคำ: TNS

 • เปิดพฤติกรรมคนไทย มองธุรกรรมออนไลน์ “สะดวก – ช่วยประหยัดเวลา”

  by | November 1, 2017

  ทุกวันนี้ ต้องบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลทางการเงินและการลงทุน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยจาก Google และ TNS ที่ออกมาบอกว่า ทิศทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารกันแล้วอย่างเต็มตัว โดยปัจจัยสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายเป็นอันดับต้น ๆ

 • Google เปิดตัวเลขตลาด FMCG พบอินเทอร์เน็ต – VDO มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

  by | September 8, 2017

  กลับมาอีกครั้งสำหรับงานวิจัยการตลาดของ Google ภายใต้หัวข้อ “Think CPG”  หรือก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีมูลค่าสูงถึง 2.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 90,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ Google ร่วมมือกับ TNS สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีจำนวน 4,000 คนใน 1,000 ครัวเรือนทั่วประเทศระหว่างปี 2015 เปรียบเทียบกับปี 2016 ซึ่ง Google พบว่า ผู้บริโภคยุคนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และ 85% ตัดสินใจเลือกแบรนด์ล่วงหน้าก่อนไปซื้อที่ร้าน

 • Instagram และ TNS เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยที่มีมากกว่า 7.1 ล้านคน

  by | December 15, 2015

  Instagram ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยและระดับโลก ด้วยรูปแบบการแชร์ภาพและวิดีโอที่ทำผ่านโมบายล์ ซึ่งเปิดตัวมาได้ 5 ปีแล้ว และเมื่อ Facebook เข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทยก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาง Instagram และ TNS ร่วมมือกันทำการศึกษาผู้ใช้งานชาวไทยและเป็นการเปิดเผยครั้งแรก ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง