ป้ายคำ: TrueView

  • จุดพลุ TrueView for Reach Ads โฆษณาใหม่ YouTube

    by | April 4, 2018

    YouTube เปิดตัวโฆษณารูปแบบใหม่ TrueView for Reach Ads รวมโฆษณาสั้น 6 วินาทีระหว่างชมหรือ in-stream format เข้ากับการซื้อ CPM เบื้องต้น YouTube ประกาศว่าแบรนด์จะได้ประโยชน์เพราะสามารถซื้อโฆษณา TrueView Ads และปรับโฆษณาตามการเห็นหรือ Reach โดยทั้งหมดนี้ผู้ชมยังกดข้ามได้