ป้ายคำ: TWI-VIS

  • TWI-VIS กล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ฝีมือคนไทย กำลังระดมทุนที่ Indiegogo

    by | December 29, 2014

      โครงการของไทยเริ่มเข้าไประดมทุนที่ Crowd Funding แพลตฟอร์มกันมากขึ้น ทั้งบน KickStarter และ Indiegogo ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการที่พึ่งประสบความสำเร็จไปหมาดๆ นั่นคือ DriveBot.io นั่นเอง สำหรับครั้งนี้มีอีกโครงการจากนักวิจัย Nectec ที่จะเปลี่ยนให้เครื่องสมาร์ทโฟนกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ภายใต้ชื่อ TWI-VIS  กำลังร่วมระดมทุนอยู่เช่นเดียวกัน