UnionPay Archives - thumbsup thumbsup

ป้ายคำ: UnionPay

  • Mobile Payment ในจีนโตแซงญี่ปุ่นและอเมริกาเสียแล้ว

    by | July 13, 2018

    หากคุณต้องเดินทางไปใช้ชีวิตหรือทำงานในประเทศจีนเพียงมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ ก็สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถเมล์ จับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงชำระค่าปรับจราจรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ Mobile Payment ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของชาวจีนจำนวนมาก มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมาก 

  • ธุรกิจรายย่อยไม่ควรพลาดโอกาส “QR Code มาตรฐาน” เปิดตัวแล้วในไทย

    by | May 9, 2017

    ใครที่อยากเห็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การมาถึง “QR Code มาตรฐาน” อาจเป็นอีกหนึ่งก้าวของการสร้างสังคมดังกล่าวให้เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาความยากก็คือ การจับมือค่ายผู้ให้บริการการชำระเงินยักษ์ใหญ่ให้มาอยู่ร่วมกันภายใต้มาตรฐานเดียว