ป้ายคำ: User Insight

  • Infographic : สรุปสถิติผู้ใช้ Facebook ในไทย โดย Customer Insight

    by | March 8, 2019

    โลกออนไลน์เกิดกระแสธารของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่ทุกวัน ทำให้ Facebook (เฟซบุ๊ก) เริ่มต้องออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน จนทำให้หลายคนอาจจะเริ่มถอดใจย้ายไปทำการตลาดในแพลตฟอร์มอื่น ๆ แทนที่เฟซบุ๊กกันมากขึ้นแล้ว