ป้ายคำ: woman 2.0

  • สร้างผู้บริหารหญิงเก่งยุคดิจิตอล ด้วยงานสัมมนาจาก Women 2.0

    by | January 21, 2012

      ปัจจุบันนี้เป็นยุคของบริษัทเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีบริษัท Startup เกิดขึ้นใหม่ที่น่าสนใจมากมาย และแนวโน้มที่ผู้หญิงเก่งจะก้าวเข้ามาในวงการนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะ อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ได้มีองค์กรที่ให้การสนับสนุนผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีโดยเฉพาะ โดยมีการให้ความรู้และการสัมมนาที่น่าสนใจต่างๆ