ป้ายคำ: Worst

  • ส่งอีเมลเวลาไหน มีโอกาสถูกเปิดอ่านมากที่สุด?

    by | December 27, 2012

    เพราะ 1 วันนั้นยาวนานถึง 24 ชั่วโมง โอกาสที่อีเมลฉบับน้อยจะไม่ถูกเปิดอ่านนั้นมีสูงมาก สำนักวิจัยด้านการตลาดอย่าง GetResponse จึงอาสาแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจ เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ชาวออนไลน์จะให้ความสนใจอีเมล์มากที่สุดในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและนำไปปรับใช้ต่อไป