ป้ายคำ: Ycombinator

  • Exclusive Interview: Thai Startup “ReadyGraph” In Y Combinator!

    by | May 23, 2013

    Hi, let’s meet the interview with Startup again.  This time is another interesting and not less special one at all. We have a Thai Startup successfully entered Y-Combinator program. Y-Combinator, one of the world’s most famous accelerators, duly supported seed funding to various startups worldwide. 

  • Exclusive Interview: หนึ่งเดียว Startup ไทย “Ready Graph” ใน Y Combinator

    by | May 13, 2013

    กลับมาพบกับบทความสัมภาษณ์ Startup กันอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พิเศษมากๆ เพราะเป็น Startup ไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโดย Y Combinator ซึ่งเป็น Accelerator ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สนับสนุนเงินลงทุนแรกเริ่ม (Seed funding) ให้แก่เหล่าบรรดา Startup ปัจจุบันให้การสนับสนุนด้านเงินทุนมากกว่า 500 บริษัท อาทิเช่น Dropbox, Airbnb, Scribd, Reddit, Social Cam